Slogan Nodau a Gweledigaeth yr Ysgol


This months Value is Trust - download the News Letter here


Yn Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir Treftadaeth Blaenafon ein nod yw:


1 Darparu'r gorau o'r cychwyn !


2 Dysgu a llwyddo, gan osod y sylfeini ar gyfer y

   dyfodol.


3 Datblygu meddyliau iach, mewn cyrff iach.


4 Byw, dysgu, chwarae a gweddïo bob rhyw ddydd.


5 Gwrando a thrin ein gilydd â pharch.


6 Darparu lle diogel i fyw a dysgu.


7 Bod yn hapus a chael ein cynnwys ymhob peth y gwnawn!
Agor y drws i'ch dyfodol


Lluniwyd y nodau hyn gan y gymuned ysgol gyfan yn cynnwys disgyblion, staff a llywodraethwyr sy'n cynrychioli pob gr?p o fewn ein cymuned ,yn cynnwys rhieni.
Whole School Values